PZU

W przygotowaniu. Portal umożliwiający zespołom wsparcia samodzielne rejestrowanie dyżurów wg zadanych ograniczeń. Przewidzana integracja z SAPem i innymi systemami wewnętrznymi.


PZU

Wykonaliśmy dla klienta system do zarządzania Bitlockerem o funkcjonalności MBAMa (Microsoft) z rozszerzeniem o dodatkowe funkcjonalności. Dodatki to automatyczne szyfrowanie przy stawianiu obrazu systemu, polski interfejs, interfejs dla zespołów audytowych z informacjami kto i kiedy wykonywał czynności administracyjne np. odzyskiwanie hasła, rozbudowane raporty błędów.


ING

Często w pracy w korporacji zachodzi potrzeba wymiany informacji/danych między zespołami/departamentami poprzez pliki. W przypadku kiedy są to dane małej objętości współdzielenie wykonywane jest przez system Sharepoint. Kiedy jednak dane są duże, rzędu wielu GB, Sharepoint przestaje być wygodnym narzędziem ze względu na szybkość działania, ograniczenia wielkości plików czy brak data deduplication. W przypadku dużych plików odpowiedzią może być NAS. W przypadku tego zlecenia wykonaliśmy dla banku system do samodzielnej obsługi folderów współdzielonych przez użytkowników. System obsługuje pełen cykl życia udziału. Użytkownik zamawia folder, jego wniosek przesyłany jest do akceptacji, po akceptacji użytkownik staję się administratorem zamówionego folderu i może przez portal przydzielać dostępy do wybranych osób. System co zadany czas wymaga potwierdzenia, że folder jest nadal potrzebny. W przypadku odmowy albo braku potwierdzenia uruchamiane są procesy automatyczne informujące użytkowników o kończącym się okresie dostępu do określonego folderu. Po określonym czasie folder jest przenoszony do archiwum, a po kolejnym okresie dane są usuwane.


Ing

Nagroda w kategorii standaryzacja w wewnętrznym konkursie grupy ING. System umożliwia dzierżawienie aplikacji licencjonowanych przez pracowników banku. Użytkownik zamawia aplikacje na portalu na konkretną ilość czasu, zlecenie przekazywane jest do Asset Managera w celu akceptacji. Po akceptacji system rezerwuje licencję z puli i automatycznie instaluje aplikację na maszynie użytkownika. Po upłynięciu czasu dzierżawy system wysyła monit do użytkownika z prośbą o przedłużenie dzierżawy. Kiedy czas dzierżawy się skończy aplikacja jest automatycznie usuwana z maszyny użytkownika. W przypadku tego systemu ręczne wykonanie tego procesu byłoby tak obciążające dla zespołów wsparcia, że zaoferowanie takiego rozwiązania byłoby niemożliwe. System daje duże oszczędności poprzez optymalizację wykorzystania licencji i wprowadza porządek w zarządzaniu licencjami.