Nagroda w kategorii standaryzacja w wewnętrznym konkursie grupy ING. System umożliwia dzierżawienie aplikacji licencjonowanych przez pracowników banku. Użytkownik zamawia aplikacje na portalu na konkretną ilość czasu, zlecenie przekazywane jest do Asset Managera w celu akceptacji. Po akceptacji system rezerwuje licencję z puli i automatycznie instaluje aplikację na maszynie użytkownika. Po upłynięciu czasu dzierżawy system wysyła monit do użytkownika z prośbą o przedłużenie dzierżawy. Kiedy czas dzierżawy się skończy aplikacja jest automatycznie usuwana z maszyny użytkownika. W przypadku tego systemu ręczne wykonanie tego procesu byłoby tak obciążające dla zespołów wsparcia, że zaoferowanie takiego rozwiązania byłoby niemożliwe. System daje duże oszczędności poprzez optymalizację wykorzystania licencji i wprowadza porządek w zarządzaniu licencjami.