Często w pracy w korporacji zachodzi potrzeba wymiany informacji/danych między zespołami/departamentami poprzez pliki. W przypadku kiedy są to dane małej objętości współdzielenie wykonywane jest przez system Sharepoint. Kiedy jednak dane są duże, rzędu wielu GB, Sharepoint przestaje być wygodnym narzędziem ze względu na szybkość działania, ograniczenia wielkości plików czy brak data deduplication. W przypadku dużych plików odpowiedzią może być NAS. W przypadku tego zlecenia wykonaliśmy dla banku system do samodzielnej obsługi folderów współdzielonych przez użytkowników. System obsługuje pełen cykl życia udziału. Użytkownik zamawia folder, jego wniosek przesyłany jest do akceptacji, po akceptacji użytkownik staję się administratorem zamówionego folderu i może przez portal przydzielać dostępy do wybranych osób. System co zadany czas wymaga potwierdzenia, że folder jest nadal potrzebny. W przypadku odmowy albo braku potwierdzenia uruchamiane są procesy automatyczne informujące użytkowników o kończącym się okresie dostępu do określonego folderu. Po określonym czasie folder jest przenoszony do archiwum, a po kolejnym okresie dane są usuwane.