W przygotowaniu. Portal umożliwiający zespołom wsparcia samodzielne rejestrowanie dyżurów wg zadanych ograniczeń. Przewidzana integracja z SAPem i innymi systemami wewnętrznymi.