Sopra Steria

Migracja systemu App-V 4.6 do 5.1. Wykonaliśmy migrację paczek z wersji 4.6 do 5.1 zanalizowaliśmy, udokumentowaliśmy i naprawiliśmy dla klienta wszystkie trudne przypadki migracji. Wyszkoliliśmy pierwszą linię wsparcia z zakresu naprawiania problemów w nowej wersji systemu. Przy okazji zrobiliśmy szkolenia dla pierwszej linii z PowerShella – App-V 5.1, który w odróżnieniu od 4.6 bardzo mocno opiera się na języku PowerShell. Było więc potrzebne przybliżenie tej technologii dla pierwszej linii.