Sopra Steria

Wsparcie migracji usług tworzenia/dystrybucji paczek instalacyjnych. Steria przejęła od swojego klienta więcej obowiązków w liniach wsparcia. Poza wcześniej obsługiwanym monitoringiem i helpdeskiem przejęli też drugą linię wsparcia ESD (Enterprise Software Distribution). Naszym zadaniem była analiza potrzeb klienta, wprowadzenie odpowiednich procedur, wsparcie helpdesku z realizacją ticketów związanych z ESD, wreszcie wyszkolenie pierwszej linii wsparcia tak, żeby samodzielnie mogli realizować tickety ESD.