Sopra Steria

Przeniesienie usług ESD/ESP/Imaging klienta od trzeciej firmy outsourcingowej do Sterii. Przejęliśmy wiedzę od firmy trzeciej. Stworzyliśmy i zaimplementowaliśmy odpowiednie procedury. Rozwiązaliśmy trudne przypadki, wyszkoliliśmy pracowników Sterii w tworzeniu obrazów oraz tworzeniu i dystrybucji paczek instalacyjnych.