DeLaval

Zaplanowanie i realizacja migracji usług ESP/ESD (Enterprise Software Packaging/Enterprise Software Distribution).

Dla DeLaval przenieśliśmy usługi ESP/ESD z zewnątrz (outsourcing) do wewnątrz firmy. Wdrożyliśmy procedury, wyszkoliliśmy pracowników, stworzyliśmy dokumentację, zautomatyzowaliśmy część procesów z cyklu życia aplikacji.